Download: 100000kbit/s, Upload: 10000kbit/s, Čas zadání: 26.1.2014 21:26
Odeslané: , Přijaté: , Ztracené: , Min: , Max: , Průměr: