Download: 39kbit/s, Upload: 39kbit/s, Čas zadání: 24.12.2017 15:40
Odeslané: , Přijaté: , Ztracené: , Min: , Max: , Průměr: